ČLÁNKYINFORMACE

Členství ve fanclubu pro sezónu 2023/24

I pro letošní členství ve fanklubu se nic nemění, stávající členové tedy zaplatí 300 Kč a noví zájemcí 400 Kč.

Někteří členové projevili zájem zaslat částky vyšší jako dar fanklubu na provoz, čehož si velice vážíme.
Pokud tedy máte zájem můžete zaslat libovolnou částku společně s příspěvky!

Příspěvky se budou platit POUZE PŘEVODEM NA ÚČET nejpozději do 31.10.2023, po tomto dni členství zaniká.

Stávající členové fanklubu

  • obnoví členství na sezónu platbou příspěvku na účet 2501357824/2010 částkou 300 Kč (do poznámky uveďte svoje jméno a příjmení).

Noví zájemci o členství

Zájemce o vstup do FC je povinen:

  1. Odeslat přihlášku se jménem, příjmením, přezdívkou pro web fc, emailovou adresou, telefonním číslem, datem narození pomocí tohoto formuláře – Fanclub HCHK 2007 – přihláška člena
  2. Zaplatit příspěvek 400 Kč převodem na účet 2501357824/2010 (do poznámky uveďte svoje jméno a příjmení).
  3. Následně vznikne členství zápisem do seznamu členů FC
  4. U osob mladších 18 let je nutné přiložit podepsaný souhlas zákonného zástupce.

Jelikož vzešla v platnost vyhláška o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) potřebujeme od Vás písemný souhlas/nesouhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.
Dokumenty o způsobu nakládání s Vašimi osobními údaji, které evidujeme v rámci členství ve fanklubu, v brzké době vložíme na náš web.
Pro další existování fanklubu je toto potřebné absolvovat, bude tedy potřeba podepsat osobně tento dokument. To bude možné na VH, případně během přípravy a nové sezóny.
Kdo nepodepíše tento dokument, nebude moct být jakýmkoliv způsobem informován o výjezdech, akcích atd. (členství nezaniká, ale pozbývá smysl).

Veškeré tyto informace nalzenete také na – https://fanclubhchk2007.cz/clenstvi/

Fanclub HCHK 2007 z.s.

Související články

Back to top button