PODMÍNKY POUŽITÍ

Jméno a kontaktní údaje správce: FanClub HCHK 2007 z.s.
Komenského 1214, 500 02 Hradec Králové
IČO 27059961
Účel zpracování Právní základ zpracování Seznam osobních údajů Zvláštní kategorie osobních údajů (vypsat) Formulář/dokument Zdroj osobních údajů Místo uložení OÚ Doba uložení osobních údajů Příjemci OÚ (interní/externí) Jsou příjemci mimo EU? (ano/ne) Osoby/oddělení pracující s formulářem Druh zpracování (manuální/elektronické)
Odběratelsko-dodavatelské vztahy 6.1.b Plnění smlouvy jméno, funkce, telefon, e-mail, název společnost, IČO, kontaktní adresa, obsah komunikace, rozsah služby nebo nakoupeného zboží, cena, způsob dopravy, dodací adresa, bankovní spojení,  fotografie reklamace NE Objednávka Subjekt údajů Doba trvání smlouvy + 4 roky na obranu před případným vznesením právních nároků
Smlouva Subjekt údajů
E-mailová komunikace Subjekt údajů
Reklamace Subjekt údajů
Daňová a účetní evidence 6.1.c Plnění zákonných povinností účetní doklad podle zk.č. 563/1991 Sb. §11 odst. 1
daňový doklad podle zk.č. 235/2004 Sb. §29
NE Faktura Subjekt údajů Účetní doklady a záznamy, inventurní soupis 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, pokud se na ně nevztahuje zk.č. 563/1991 Sb. §32 nebo jiný zákon.
Účetní uzávěrka, výroční zpráva a účetní doklady k mzdové agendě 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.
Daňové doklady 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.
Vedení účtu 6.1.b Plnění smlouvy datum připsání transakce, jméno, příjmení, název účtu, variabliní symbol, částka a měna transakce, popis transakce NE bankovní účet Subjekt údajů do zrušení účtu Fio banka, a.s.
Millennium Plaza, V Celnici 10
117 21 Praha 1
Vedení vnitřní dokumentace 6.1.f Opávněný zájem jméno, příjmení, funkce, obsah sdělení, uskutečnění platby NE Dokumenty Faclub HCHK 2007 z.s. Subjekt údajů Vnitřní dokumenty po dobu platnosti, ostatní po dobu 5 let
Pozvánky na schůze
Zápisy ze schůzí
Seznam členů
Aktuality a články na webu
Korespondence
Výroční zpráva
Plnění požadavků GDPR 6.1.f Oprávněný zájem Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, datum žádosti, předmět žádosti, datum odpovědi, odpověď při plnění práv subjektu údajů, NE Databáze požadavků subjektů údajů Subjekt údajůů 10 let
Jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mail, datum oznámení, popis incidentu, přijatá opatření NE Evidcence hlášení porušení bezpečnosti osobních údajů Subjekt údajůů 10 let
Jméno, příjmení, datum narození, záznam o uděleném souhlasu NE Evidence udělených a odebraných souhlasů Subjekt údajů 10 let
Registrace a práva členů 6.1.c Plnění smlouvy identifikační údaje, kontaktní údaje, členské číslo, e-mail, telefon NE Přihláška člena Fanclub HCHK 2007 z.s. Subjekt údajů 5 let (potřeba pro účetnictví)
Výjezdy 6.1.f  Oprávněný zájem identifikační údaje, kontaktní údaje NE Evidence výjezdů Subjekt údajů 1 rok
6.1.f  Oprávněný zájem identifikační údaje, kontaktní údaje NE Černá listina na výjezdy Subjekt údajů 5 let
6.1.f  Oprávněný zájem jméno, příjmení, datum narození dítěte i jeho rodiče. NE Souhlas rodiče s výjezdem dítěte Subjekt údajů 1 rok
Webové stránky Fanclub HCHK 2007 z.s 6.1.a Souhlas jméno,uživatelské jméno, heslo, e-mail NE registrace na Fanclub HCHK 2007 z.s Subjekt údajů Webové stránky 5 let od posledního přihlášení NoPC s.r.o.
6.1.a Souhlas informace o profilu, obrázek avatara, příspěvky na fóru NE informace na profilu Subjekt údajů po dobu existence účtu NoPC s.r.o.
6.1.a Souhlas jméno, příjmení, datum narození dítěte i jeho rodiče. NE registrace na Fanclub HCHK 2007 z.s pro mladší 16 let Subjekt údajů NoPC s.r.o.
6.1.f  Oprávněný zájem jméno, příjmení, uživatelské jméno, členské číslo, seznam výjezdů NE Evidence výjezdů Subjekt údajů 1 rok NoPC s.r.o.
6.1.f  Oprávněný zájem e-mail, obsah vzkazu NE kontaktní formulář Subjekt údajů 30 dní od poslední konverzace NoPC s.r.o.
Facebookový profil 6.1.a Souhlas jméno, příjmení, obsah zprávy, jiné osobní údaje sbírané společností Facebook NE facebook Subjekt údajů po dobu existence fanpage
Cookies 6.1.f Oprávněný zájem ID, obsah cookie NE technické cookies, statistické cookies Subjekt údajů Webové stránky max. 13 měsíců
6.1.a Souhlas ID uživatele, IP adresa, záznam činností uživatele, údaje o poloze, obsah cookies tracking cookies, remarketing cookies max. 13 měsíců
Back to top button