Členství pro sezónu 2018/19

 

    1. Stávající členové FC

 • Stávající členové FC mají možnost obnovit své členství do konce srpna zaplacením příspěvku 300Kč buď převodem na účet 2501357824/2010 (do poznámky uveďte své jméno a příjmení), nejpozději osobně na VH před startem ELH (termín VH bude upřesněn).
 • Při nezaplacení členského příspěvku v řádném termínu členství zaniká, obnovení bude možné za částku jako nový člen 400Kč

   

    2. Noví zájemci o členství

 • Zájemce o vstup do FC je povinen:
  1)  zaslat přihlášku (mail) se jménem, příjmením, přezdívkou pro web fc, emailovou adresou, telefonním číslem, datem narození na
       adresu prihlasky@fanclubhchk2007.cz 
  2)
    zaplatit příspěvek 400Kč převodem na účet 2501357824/2010  (do poznámky uveďte svoje jméno a příjmení)
       nebo po domluvě osobně na na VH před startem ELH (termín VH bude upřesněn). 
  3)  následně vznikne členství zápisem do seznamu členů FC
  4)  u osob mladších 18 let je nutné přiložit podepsaný souhlas zákonného zástupce